Hlavná stránka

Z Naprenajom.sk

Jump to: navigation, search

PRENAJATÉ!!!
Vzor nájomnej zmluvy

prinášame Vám vzor najbežnejšie používanej nájomnej zmluvy podľa občianskeho zákonníka

Domovy poriadok

Za čias bývalých sme nachádzali vo vstupnom priestore bytového domu Domovy poriadok, ktorý upravoval práva a povinnosti nájomcov voči mestu alebo štátu ako vlastníkovi bytu. Dnes je po zmene vlastníckych práv vačšinou chýba iniciatíva na prepracovanie pôvodného domového poriadku na dnešné nové podmienky. Preto popri vzorovej nájomnej zmluve uvádzame príklad Domového poriadku ktorý je všeobecne formulovaný pre bytový dom, kde sú byty prípadne nebytové priestory vo vlastníctve fyzických osob a dom spravuje zmluvný správca.

Pripravujeme ponuku nehnuteľností

na týchto stránkach pripravujeme ponuku nehnuteľností. Nehnuteľnosti bude mocť zadávať online, prednostne s fotografiou a prednostne občianska inzercia

Zdaňovanie príjmov z prenájmu nehnuteľností

Príjem z prenájmu nehnuteľností patrí pochopiteľne k príjmom z ktorých vyplýva povinnosť odvádzať daň z príjmu. Príjmy z prenájmov sa uvádzajú tlačive Daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ:B). Aktuálne formuláre, prípadne on-line vyplnenie daňového priznania nájdete na stránkach Daňového riaditeľstva Slovenskej republiky Do daňového priznania sa uvádza do stĺpca príjmov kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a päťnásobkom sumy životného


Software pre realitné kancelárie

Na slovenskom trhu je dostupných len zopár aplikácii určených pre realitné kancelárie. Vačšinou je software viazaný s nejakým konkrétnym serverom a tým limitujúci pre efektívne použivanie. Tento fakt je sposobený čiastočne samotnými tvorcami software ale hlavne prevádzkovateľmi realitných serverov. Na Slovensku patrí medzi software viazaný na server EasyReal32 a Ekrazit, medzi volnejšie platformy patrí ViaReal. V susednej Českej republike kde možeme predpokladať trh s nehnuteľnosťami 2x tak vacší je počet software produktov určených pre ralitné kancelárie 10x vačší a každý z nich exportuje ponuku nehnuteľnosti na takmer všetky dostupné realitné serveri. Pomocť vybrat software pre realitnú kanceláriu Vám pomože pripravený prehľad produktov na trhu v Českej a Slovenskej republike.